THÔNG BÁO ĐỊA ĐIỂM HỌC NĂM HỌC 2018-2019

Ngày: 14/05/2018

THÔNG BÁO

ĐỊA ĐIỂM HỌC NĂM HỌC 2018-2019

Căn cứ công văn 12/ĐHBK-VPBGH ngày 10/5/2018, Phòng Đào tạo thông báo về địa điểm học chính cho năm học 2018-2019 như sau:

Cơ sở 1: Cơ sở Lý Thường Kiệt (268 Lý Thường Kiệt, Q.10, Tp.HCM) >> bản đồ

- Các ngành Đại học chính quy (giảng dạy bằng tiếng Việt) từ năm 3 thuộc Khoa Điện – Điện tử, Khoa Cơ khí, Khoa Kỹ thuật Hóa học, Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Khoa Kỹ thuật Giao thông, Khoa Khoa học Ứng dụng, Khoa Quản lý Công nghiệp, Khoa Kỹ thuật Địa chất – Dầu khí

- Các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh (Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao, Liên kết Quốc tế), Chương trình Đào tạo Kỹ sư Chất lượng cáo tại Việt Nam PFIEV (Việt Pháp), CT Kỹ sư tài năng (áp dụng cho đề án từ 2013 – 2017)

- Các lớp Bằng 2 buổi tối

- Ngành Cao đẳng

- Các ngành Đại học không chính quy

Cơ sở 2: Cơ sở Dĩ An (Khu đô thị Đại học Quốc Gia Tp.HCM, Thủ Đức) >> bản đồ

- Các ngành Đại học chính quy (giảng dạy bằng tiếng Việt) năm 1, 2 thuộc tất cả các Khoa

- Các ngành đại học chính quy (giảng dạy bằng tiếng Việt) thuộc Khoa Công nghệ Vật liệu, Khoa Môi trường và Tài nguyên (từ khóa 2012) và Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính (từ khóa 2014) và ngành Kiến trúc (tất cả các khóa)

Riêng các học kỳ phụ (học kỳ dự thính): 

- Dự thính HK1, dự thính HK2: các lớp được mở tại cả hai cơ sở theo nhu cầu của sinh viên khi đăng ký Kế hoạch học tập

- Dự thính hè: chỉ mở lớp tại Cơ sở Lý Thường Kiệt

Tại các học kỳ phụ (dự thính HK 1, dự thính HK 2, dự thính HK hè), các lớp được mở tại cả hai cơ sở theo nhu cầu của sinh viên khi đăng ký Kế hoạch học tập tại các đợt đăng ký môn học trực tuyến tại trang myBK (mybk.hcmut.edu.vn).

Hiện tại đã có tuyến xe buýt 50 chạy giữa hai cơ sở để phục vụ cho sinh viên và giảng viên.