KẾT QUẢ PHÚC TRA HK161

Ngày: 15/05/2017

Phòng đào tạo thông báo đã có kết quả phúc tra HK161, những môn phúc tra có thay đổi điểm phòng đào tạo đã tự động cập nhật vào hệ thống bảng điểm của sinh viên.

Kết quả phúc tra nếu có thay đổi điểm thì sinh viên xem điểm mới sẽ được cập nhật trên web: myBK.hcmut.edu.vn -> xem điểm học kỳ.

Những môn không được phúc tra: môn thi trắc nghiệm, môn thí nghiệm, môn thực hành, đồ án, luận văn tốt nghiệp, môn thi vét. 

Danh sách đợt 1 (Cập nhật 20/01/2017).

Danh sách đợt 2 (cập nhật 20/02/2017)

Danh sách đợt 3 (cập nhật 02/03/2017)

Danh sách đợt 04 (cập nhật 04/04/2017)

Danh sách đợt 05 (cập nhật 09/05/2017)

Danh sách đợt 06 (cập nhật 15/5/2017)