Thông báo thực hiện Thực tập ngoài trường, Đồ án và Luận văn Tốt nghiệp HK 2/2019-2020 và học kỳ hè năm học 2019 - 2020

Ngày: 16/03/2020

THÔNG BÁO

(V/v thực hiện Thực tập ngoài trường, Đồ án và Luận văn Tốt nghiệp học kỳ 2/2019-2020
và học kỳ hè năm học 2019 - 2020

1. Luận văn tốt nghiệp:

Các sinh viên bắt đầu thực hiện Luận văn tốt nghiệp từ ngày 30/3/2020. Thời gian thực hiện Luận văn tốt nghiệp là 15 tuần. Khoa, Bộ môn, giảng viên và sinh viên thống nhất hình thức hướng dẫn để đạt được hiệu quả cao nhất, tránh tụ tập đông người và tuân thủ các quy định phòng chống dịch bệnh của Bộ Y tế và của nhà trường. Trường hợp sinh viên cần thực hiện luận văn tại các phòng thí nghiệm, xưởng trong trường, Khoa, Bộ môn lập danh sách sinh viên vào trường với thời khóa biểu và người phụ trách cụ thể gởi về Phòng Đào tạo, Phòng Quản trị Thiết bị, Phòng Y tế, Tổ bảo vệ để kiểm tra và giám sát.

Lịch bảo vệ Luận văn tốt nghiệp:

- Phản biện: tuần lễ từ ngày 20/7/2020 đến 26/7/2020.

- Bảo vệ: tuần lễ từ ngày 27/7/2020 đến 02/08/2020.

Sinh viên có thể đăng ký hoãn thực hiện Luận văn tốt nghiệp và sẽ phản biện/bảo vệ luận văn vào đợt bổ sung từ ngày 14/9/2020 đến 20/9/2020. Trong trường hợp hoãn, thời gian thực hiện luận văn của sinh viên phải đảm bảo là [số tín chỉ môn luận văn] * [60 giờ làm việc]. Sinh viên có thể rút đăng ký thực hiện luận văn (nếu cần).

Trường hợp giảng viên không thể hướng dẫn luận văn vào mốc thời gian nêu trên, sinh viên được phép đổi đề tài, đổi giảng viên hướng dẫn để có thể hoàn tất môn học đúng hạn.

2. Đồ án môn học, Đề cương luận văn

Đồ án môn học và đề cương luận văn được thực hiện theo nguyên tắc như luận văn tốt nghiệp với tổng thời gian làm việc là [số tín chỉ môn học] * [60 giờ làm việc] (môn Đề cương luận văn được xem là môn học 2 tín chỉ).

Thời gian thực hiện đồ án môn học, đề cương luận văn đến hết ngày 17/07/2020.

Giảng viên nộp điểm chậm nhất đến hết ngày 31/07/2020.

3. Thực tập ngoài trường

Đối với các sinh viên đã đi thực tập ngoài trường thời điểm trước Tết Nguyên Đán, đề nghị Khoa, Bộ môn kiểm tra chất lượng thực tập của sinh viên, kết thúc đợt thực tập ngoài trường sớm để bắt đầu học các môn học trong học kỳ 192.

Đối với các sinh viên có đăng ký thực tập ngoài trường trong học kỳ 192, đề nghị Khoa, Bộ môn chủ động liên hệ bố trí cho sinh viên thực tập bắt đầu từ ngày 30/03/2020.

Đối với các sinh viên dự kiến đăng ký thực tập trong học kỳ hè 193, Phòng Đào tạo sẽ tổ chức cho sinh viên đăng ký sớm các môn thực tập ngoài trường, thông báo cho Khoa, Bộ môn để Khoa, Bộ môn chủ động bố trí tổ chức thực tập cho sinh viên để đảm bảo lịch tốt nghiệp cho các sinh viên.