THÔNG BÁO NỘP BẰNG THPT VÀO HK182

Ngày: 30/11/-0001

 

THÔNG BÁO
NỘP BẢN SAO BẰNG TỐT NGHIỆP THPT (SV CHÍNH QUY KHÓA 2018) 

I.             Quy định

Tất cả sinh viên chính quy phải nộp bản sao bằng Tốt nghiệp THPT vào cuối năm học thứ 1. Trường hợp đã nộp khi nhập học thì không cần nộp lại.

Sau thời hạn nộp, các sinh viên không nộp bản sao bằng Tốt nghiệp THPT sẽ không được đăng ký môn học cho học kỳ tiếp theo và bị tạm dừng học.

II.         Hướng dẫn cách nộp

Bước 1: Kiểm tra thông tin Bằng THPT đã nộp tại myBK mybk.hcmut.edu.vn >> Đăng ký nộp bằng THPT.

- Nếu có xác nhận “ Phòng đào tạo đã nhận được bản sao bằng THPT thì không cần nộp lại và bỏ qua các bước sau.

- Nếu chưa có xác nhận thì thực hiện tiếp Bước 2

Bước 2: Vào myBK > Đăng ký nộp bằng THPT >> Nhập thông tin bằng THPT và in ra phiếu xác nhận thông tin bằng THPT.

Bước 3:

- Nộp bản sao bằng THPT (phải ghi MSSV lên bản sao) và phiếu xác nhận thông tin bằng PTTH cho lớp trưởng.

- Lớp trưởng kiểm tra và lập danh sách sinh viên nộp bằng PTTH, sắp xếp theo thứ tự tăng dần của MSSV và nộp tại Phòng Đào tạo kèm danh sách (Phòng 101A1 tại cơ sở 1)

Thời gian nộp: từ 30/05/2019 đến 14/06/2019

Các trường hợp trễ: từ 04/09/2019 đến 14/09/2019

Bước 4: Sau 4 tuần nộp bằng tại Phòng đào tạo ->SV vào Kiểm tra thông tin Bằng THPT tại myBK -> Đăng ký nộp bằng THPT. Nếu chưa được xác nhận xin vui lòng phản hồi ngay PĐT.

III.      Lưu ý:

 SV phải nộp một trong các loại bản sao bằng THPT như sau:

-         Bản sao bằng THPT do Sở GD&ĐT cấp

-         Bản photocopy bằng THPT do Sở GD&ĐT xác nhận “Sao y từ sổ gốc”

-         Bản photocopy bằng THPT có chứng thực sao y bản chính.