HƯỚNG DẪN TÂN SINH VIÊN (HỆ VLVH)

Ngày: 26/12/2016

1SV nhận giấy báo nhập học và mẫu đăng ký tài khoản ngân hàng OCB (nếu chưa nhận qua bưu điện khuyến khích SV kê khai biểu mẫu trước tại nhà)… tại bàn phát hồ sơ

2. SV thanh toán học phí - nếu chưa thanh toán.

3. Chụp hình (cầm theo giấy báo nhập học bảng chính)

4. SV kiểm tra và sắp xếp đủ các giấy tờ cần thiết theo đúng thứ tự quy định tại Mục 3.

5. SV nộp hồ sơ

6. Nhận lại: Biên nhận nộp hồ sơ, Thời khóa biễu, phiếu miễn môn (nếu có)

Lưu ý:

SV tham dự kiểm tra trình độ tiếng Anh vào ngày Chủ nhật tuần lễ thứ 2 sau khi làm thủ nhập học danh sách phòng thi xem trước ngày thi 3 ngày tại web aao >> trang chuyên anh văn

Dự kiến thứ 7 tuần lễ thứ 2 sau khi làm thủ tục nhập học SV tham dự sinh hoạt đầu khóa (SV phải mang theo Giấy hoàn thành thủ tục nhập học)

Từ 19/04/2016: Bắt đầu học kỳ. học tại ĐHBK-Cơ sở Lý Thường Kiệt (xem thời khóa biểu trên trang web aao >> MyBK >> xem thời khóa biểu SV (VLVH)