QUY TRÌNH SAO Y BẰNG TỐT NGHIỆP VÀ CÁC GIẤY TỜ KHÁC

Ngày: 23/12/2016

    Phòng Đào tạo nhận chứng nhận sao y từ sổ gốc các loại giấy tờ do PĐT trường ĐH Bách Khoa phát hành:

       - Bằng tốt nghiệp

       - Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

       - Học bạ bản chính

       - Bảng điểm

   SV liên hệ tại Phòng Đào tạo (Cơ sở 1) mang theo bản chính và các bản photo.

   Xem chi tiết tại Quy chế - quy định >> Quy chế đào tạo và học vụ