QUY TRÌNH CẤP HỌC BẠ BẢN SAO

Ngày: 23/12/2016

     -       Vào myBK (mybk.hcmut.edu.vn) >> Đăng ký in bảng điểm hoặc đến Phòng Đào tạo (Cơ sở 1) để đăng ký.

     -       Thanh toán tiền tại Phòng Đào tạo (Cơ sở 1)

SV phải thanh toán trong thời gian tối đa 30 ngày, nếu không thanh toán sẽ không được in.

     -       Sau khi có trạng thái "Đã in" hoặc vào ngày hẹn, SV đến Phòng Đào tạo (Cơ sở 1) để nhận kết quả.

         Lưu ý:

       Các SV chưa tốt nghiệp xem Quy trình In bảng điểm.

       Xem chi tiết tại Quy chế - quy định >> Quy chế đào tạo và học vụ