QUY TRÌNH TRA CỨU BẰNG TỐT NGHIỆP

Ngày: 23/12/2016

   -      Vào trang Mybk (mybk.hcmut.edu.vn) >> Tra cứu văn bằng

   -      Đăng ký để có User ID (chỉ đăng ký một lần)

   -      Nhập số văn bằng và ngày tháng năm sinh để tra cứu.

 

      Xem chi tiết tại Quy chế - quy định >> Quy chế đào tạo và học vụ