QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ TỐT NGHIỆP

Ngày: 23/12/2016

      -    Truy cập trang web Phòng Đào tạo (aao.hcmut.edu.vn) >> Tốt nghiệp >> Thông tin tốt nghiệp >> xem Danh sách SV dự kiến tốt nghiệp/Danh sách SV chưa đủ điều kiện tốt nghiệp

      -  Truy cập myBK (mybk.hcmut.edu.vn) >> Đăng ký tốt nghiệp

      -  Thanh toán tiền tại myBK  >> BKPay

Xem Quy trình Thanh toán học phí và các khoản tiền khác

     -   Nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời tại Văn phòng Khoa

SV kiểm tra kỹ thông tin trên Giấy chứng nhận tốt nghiệp vì các thông tin này sẽ được in trên bằng tốt nghiệp. Nếu có sai sót thì liên hệ ngay với Phòng Đào tạo.

    -    In Sơ yếu lý lịch và nộp tại Văn phòng Khoa

    -    In Đơn xin cấp bằng và nộp tại Phòng Đào tạo

    -    Dự lễ tốt nghiệp và trao bằng (ngày tập dượt, ngày chính thức)

   Xem chi tiết tại Quy chế - quy định >> Quy chế đào tạo và học vụ