QUY TRÌNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN SINH VIÊN

Ngày: 23/12/2016

SV nam được cấp Giấy chứng nhận sinh viên để hoãn NVQS (chỉ được cấp khi SV có TKB chính thức của học kỳ), cấp 01 lần/học kỳ (không cần đăng ký), SV nhận tại Văn phòng khoa vào khoảng tuần 3-4 của học kỳ. Trường hợp cần cấp lại, SV liên hệ trực tiếp phòng Đào tạo để giải quyết.

Để được cấp Giấy chứng nhận sinh viên với các lý do khác (du học, xin học bổng, đăng ký học lại GDQP, xin việc, vay vốn ngân hàng, bổ túc hồ sơ ký túc xá, hồ sơ vay vốn ngân hàng, ...), SV đăng ký theo quy trình sau:

-  Truy cập myBK (mybk.hcmut.edu.vn) >> Đăng ký in Giấy xác nhận sinh viên

-  Sau khi có trạng thái "Đã in", SV đến Văn phòng Khoa tại Cơ sở 1 hoặc PĐT tại Cơ sở 2 (do SV chọn khi đăng ký) để nhận kết quả.

       Xem chi tiết tại Quy chế - quy định >> Quy chế đào tạo và học vụ