QUY TRÌNH CẤP LẠI THẺ SINH VIÊN

Ngày: 23/12/2016

-       Vào myBK (mybk.hcmut.edu.vn) >> Đăng ký in Thẻ sinh viên

-       Thanh toán tiền tại myBK  >> BKPay

Xem Quy trình Thanh toán học phí và các khoản tiền khác

SV có thể kiểm tra lại tình trạng thanh toán tại BKPay hoặc tại Đăng ký in Thẻ sinh viên. Các khoản không thanh toán sẽ bị ghi nợ.

-       In Phiếu đăng ký

-       Đến phòng Công tác chính trị - Sinh viên để xác nhận vào phiếu (trường hợp bị mất thẻ). Nếu làm lại thẻ (do hư, mờ) thì không cần xác nhận, nộp lại thẻ cũ khi nhận thẻ mới.

-       Sau khi có trạng thái "Đã in", SV đến Phòng Đào tạo (tại cơ sở đã đăng ký), nộp Phiếu đăng ký (có xác nhận của phòng CTCT-SV hoặc nộp kèm thẻ cũ) để nhận kết quả.

Xem chi tiết tại Quy chế - quy định >> Quy chế đào tạo và học vụ