QUY TRÌNH RÚT MÔN HỌC

Ngày: 26/12/2016

-   Tải Phiếu đăng ký rút môn học (tại trang web Phòng Đào tạo (aao.hcmut.edu.vn) >> Sinh viên >> Biểu mẫu), in và điền đầy đủ thông tin, nộp tại Phòng Đào tạo.  

    SV được hủy môn học trong đợt Đăng ký môn học. Sau khi có TKB chính thức, SV không được hủy nhưng được rút môn học (có tính học phí) trong thời gian quy định.

    Xem chi tiết tại Quy chế - quy định >> Quy chế đào tạo và học vụ