QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ IN BẢNG ĐIỂM

Ngày: 26/12/2016

-      Truy cập myBK (mybk.hcmut.edu.vn) >> Đăng ký in bảng điểm

-      Thanh toán tiền tại myBK >> BKPay

Xem Quy trình Thanh toán học phí và các khoản tiền khác

SV có thể kiểm tra lại tình trạng thanh toán tại BKPay hoặc tại Đăng ký in bảng điểm.

SV phải thanh toán trong thời gian tối đa 30 ngày, nếu không thanh toán sẽ không được in. Các khoản đã đăng ký nhưng không thanh toán sẽ bị ghi nợ (dù không được in).

-      Sinh viên đăng nhập truy cập lại chương trình đăng ký in bảng điểm để xem ngày hẹn nhận bảng điểm.

-      Sau khi có trạng thái "Đã in" (hoặc đến ngày hẹn), SV đến Phòng Đào tạo (tại cơ sở đã đăng ký), xuất trình Thẻ sinh viên và nhận kết quả.

Lưu ý:

SV đang học có thể đăng ký in Bảng điểm (gồm kết quả học tập của tất cả các học kỳ tính đến hiện tại) hoặc Giấy xác nhận điểm trung bình học kỳ (không bao gồm kết quả các môn học).

SV đã nghỉ học thì liên hệ trực tiếp Phòng Đào tạo (Cơ sở 1).

Các SV đã tốt nghiệp xem Quy trình Cấp học bạ bản sao.

Xem chi tiết tại Quy chế - quy định >> Quy chế đào tạo và học vụ