HƯỚNG DẪN NỘP BẰNG TỐT NGHIỆP PTTH

Ngày: 25/03/2019

Tất cả sinh viên chính quy phải nộp bản sao bằng Tốt nghiệp THPT. Các sinh viên sẽ bị tạm dừng học nếu không nộp bản sao bằng Tốt nghiệp THPT.

Quy trình nộp

Bước 1: Kiểm tra thông tin Bằng THPT đã nộp tại myBK mybk.hcmut.edu.vn >> Đăng ký nộp bằng THPT.

- Nếu có xác nhận "Phòng đào tạo đã nhận được bản sao bằng THPT" thì không cần nộp lại và bỏ qua các bước sau.

- Nếu chưa thì thực hiện tiếp Bước 2

 

Bước 2: Vào myBK > Đăng ký nộp bằng THPT >> Nhập thông tin bằng THPT và in ra biên nhận -->Nộp bản sao bằng cùng biên tại Phòng đào tạo.

Bước 3: SV kiểm tra và phản hồi cho PĐT nếu có sai sót. Kết quả xác nhận được cập nhật tại trang web MyBK mybk.hcmut.edu.vn


THÔNG BÁO  NỘP BẰNG TỐT NGHIỆP PTTH

Sinh viên K.2018: Nộp bản sao bằng THPT (phải ghi MSSV lên bản sao) và phiếu xác nhận thông tin bằng THPT cho lớp trưởng/GVCN. Lớp trưởng lập danh sách, sắp xếp theo thứ tự tăng dần của MSSV và nộp tại Phòng Đào tạo (101A1 tại cơ sở 1) từ 30/05/2019 đến 14/06/2019, Các trường hợp trễ 04/09/2019 đến 14/09/2019.

Các lưu ý:  

SV phải nộp một trong các loại bản sao bằng THPT như sau:

- Bản sao bằng THPT do Sở GD&ĐT cấp

- Bản sao bằng THPT do Sở GD&ĐT xác nhận “Sao y từ sổ gốc”

- Bản sao bằng THPT có chứng thực.