Thu hẹp Mở rộng
Ngày: 09/10/2017

THÔNG BÁO QUY ĐỊNH MỨC THU HỌC PHÍ NĂM HỌC 2017 - 2018

1.   Quy định về tín chỉ học phí:

Loại môn học

Số tín chỉ học phí (TcHp)

Giảng dạy lý thuyết, thực hành, thí nghiệm tại trường

1 TcHp/15 tiết

Đồ án môn học

2 TcHp/1 tín chỉ

Môn học có bài tập lớn

+0,2 TcHp

Thực tập tham quan

0,5 TcHp/1 tín chỉ

Thực tập ngoài trường

1 TcHp/1 tín chỉ

Thực tập tốt nghiệp

6 TcHp (ĐH chính quy)

8 TcHp (ĐH VLVH)

8 TcHp (Cao đẳng)

Đề cương luận văn

2 TcHp

Luận văn tốt nghiệp

19 TcHp (ĐH chính quy)

24 TcHp (ĐH VLVH)

16 TcHp (Cao đẳng)

2.   Mức thu tín chỉ học phí

Chương trình đào tạo

Các môn đại cương
(trừ ngoại ngữ)

Các môn ngoại ngữ, cơ sở ngành, chuyên ngành

ĐH, CĐ, Bằng 2 (chính quy)

160.000đ/TcHp

190.000đ/TcHp

Lớp dự thính ngoài giờ, dự thính chuyển hệ/cơ sở

210.000đ/TcHp

240.000đ/TcHp

CT PFIEV

150.000đ/ĐvHt

Riêng các môn TTTN, LVTN tính theo CT đại trà

VLVH, ĐTTXa, Bằng 2 ngoài giờ

240.000đ/TcHp

CT Tiên tiến, Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh

Theo quy định riêng

-    Học phí môn Giáo dục quốc phòng thu hộ cho Trung tâm Giáo dục quốc phòng - an ninh sinh viên  ĐHQG TP.HCM: 740.000 đồng/sinh viên (theo quy định của ĐHQG HCM)