Phòng đào tạo - Trường Đại học Bách Khoa
 
Tra cứu lịch kiểm tra - lịch thi
LỊCH KIỂM TRA/THI SINH VIÊN(KCQ)
Học kỳ: Mssv:

Nhập ký tự như hình trên: (refresh nếu khó đọc)
 
Lưu ý:
- Tuần bắt đầu học kỳ 2(2018-2019): Tuần 1 (31/12/2018).
- Tuần bắt đầu học kỳ 3(2018-2019): Tuần 24 (10/06/2019).
- Môn Giáo dục quốc phòng học tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng DHQG theo lịch của TTGDQP.
- Thời khóa biểu được cập nhật khi có thay đổi. SV cần thep dõi thường xuyên.
- Các môn học đã đăng ký sẽ có nhóm và ngày giờ
- Các môn học không đăng ký được sẽ có ghi lý do (mã lỗi)
- Các mức thu học phí: mức 2 cho các môn đại cương (trừ ngoại ngữ), mức 1 cho các môn còn lại, mức 3 do TT GDQP quy định.
- Các môn TTTN/LVTN chưa đăng ký được do mã E là đang được chờ xét điều kiện nhận TTTN/LVTN. Kết quả xét sẽ được cập nhật sau.
- Để xem lịch thi, click tại đây.
- Để xem và thanh toán học phí, click tại đây.
- Dữ liệu được cập nhật trên trang web này chỉ để xem. Xin báo ngay các sai sót cho Webmaster.
- Để có bản in chính thức, xin liên hệ Phòng Đào tạo.
- Các ký hiệu mã nhóm môn học:

A

 ĐH CQ tại CS1

C

 Cao đẳng (CS1)

L

 ĐH CQ tại CS2

T

 ĐH VLVH buổi tối (CS1)

TN

 CT KSTN (CS1)

Z

 ĐH VLVH tại địa phương

B

 ĐH Bằng 2 (CS1)

RZ

 Dự thính học lại hệ VLVH tại BK (CS1)

P

 CT PFIEV (CS1)

DT

 Dự thính ĐH CQ tại CS1

AU

 CT AUF (CS1)

LD

 Dự thính ĐH CQ tại CS2

TT

 CT Tiên tiến

CD

 Dự thính CĐ (CS1)

QT

 CT LK Quốc tế

KD

 Dự thính VLVH (CS1)

- Các mã lỗi không đăng ký được:

E

 Đang xét điều kiện nhận TTTN/LVTN

0

 Thiếu môn tiên quyết

N

 Không đủ điều kiện nhận TTTN

1

 Thiếu môn song hành

L

 Không đủ điều kiện nhận LVTN

2

 Thiếu môn học trước

K

 Môn học không được mở

D

 Môn học đã đạt hoặc chưa có điểm

C

 Quá sĩ số tối đa

O

 Không có TKB trong HK chính

V

 Quá số tín chỉ tối đa

S

 SV diện tạm dừng hoặc nghỉ học

T

 Trùng TKB

I

 Không có xác nhận của BM/Khoa

X

 Có tham gia Mùa hè xanh

m

 Có nhóm môn học CQ bằng 1

A

 Có TTTN hoặc TT ngoài trường

o

 Không có nhóm môn học bằng 1

H

 Hủy

k

 Không có nhóm môn học bằng 2

G

 Không đủ thời gian di chuyển giữa hai cơ sở

- Các trường hợp khác:

P

 Sinh viên đã thanh toán trễ hạn hoặc không thanh toán học phí (sinh viên bị cấm thi) SV nộp đơn trình bày lý do trễ hạn để được phục hồi thời khoá biểu & cấp giấy vào phòng thi